Polityka prywatności_____

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.FRANCKE-ART.PL

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego zawiera zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Ciebie w trakcie korzystania ze strony internetowej www.francke-art.pl , a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

ADMINISTRATOR

Administratorem Danych Osobowych Klientów korzystających z usług Sklepu Internetowego www.francke-art.pl jest Romana Francke prowadząca działalność pod nazwą FRANCKE-ART, adres: Skorupki 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wspisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 622-134-09-67 , REGON 300256397 , adres poczty elektronicznej: info@francke-art.pl, numery telefonu: 62 738 56 42, 535 078 888
Informujemy, że dane osobowe w Sklepie Internetowym www.francke-art.pl przetwarzane są w zgodzie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – RODO.
Szanujemy Twoją prywatność. Twoje dane osobowe nie są widoczne dla osób nieupoważnionych, a w celu ich ochrony stosujemy szereg zabezpieczeń serwerów i połączeń, w tym systemu kodowania SSL (Secure Socket Layer).

SKĄD MAMY TWOJE DANE

W celu złożenia jednorazowego zamówienia oraz podczas zakładania konta klienta na stronie www.francke-art.pl, zgodnie z dokonywanymi przez Ciebie zamówieniami, zostaniesz poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adresu dostawy (jeśli jest inny od adresu zamieszkania), adresu e-mail oraz numeru telefonu.
W przypadku Klientów nie będących osobami prywatnymi, niezbędne jest również podanie informacji o nazwie firmy, jej adresie oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP.
Przeglądanie zawartości strony internetowej Sklepu nie wymaga podawania przez Ciebie danych osobowych.

CEL ZBIERANIA I PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe uzyskane w trakcie zakładania konta użytkownika na stronie www.francke-art.pl oraz w czasie realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, wykorzystujemy do następujących celów:
- złożenia i realizacji zamówień składanych w naszym sklepie internetowym, w tym dokonywanych płatności i transakcji
- zakładania i zarządzania kontem klienta, w tym rozwiązywania problemów technicznych związanych z obsługą konta
- kontaktu z Tobą w ramach realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia oraz wszelkich innych zapytań
- monitorowania Twojej aktywności na naszej stronie, w tym wyszukiwania słów kluczowych, przeglądania strony konkretnego produktu, zawartości koszyka czy dotychczasowej historii zamówień
- prowadzenia analiz statystycznych i profilowania, dzięki czemu będziemy mogli ocenić niektóre z Twoich cech, preferencji oraz zainteresowań.
(Przetwarzanie Twoich danych w formie profilowania następuje automatycznie i nie wywołuje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych.)
- obsługi reklamacji
- windykacji należności
- przechowywania danych dla celów rachunkowych i podatkowych

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym odbiorcom:
- przewoźnicy oraz brokerzy kurierscy – w przypadku wyboru sposobu dostawy przesyłką kurierską, udostępniamy Twoje dane osobowe pośrednikowi realizującemu przesyłki w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy
- operatorzy systemów płatności – w przypadku dokonywania płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
- dostawcy usług informatycznych, technicznych i organizacyjnych, umożliwiający nam prowadzenie działalności gospodarczej oraz Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pomocą usług
- firmy księgowe i doradcze oraz kancelarie prawnicze, współpracujące z nami w sprawach księgowych, podatkowych i prawnych

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówień, płatności i transakcji będą przez nas przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, są przez nas przechowywane do momentu, aż osoba, której dane dotyczą, wyrazi swój skuteczny sprzeciw w tymże zakresie.

TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z wyłączeniem prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, w szczególności, gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Posiadasz również prawo do dostępu, sprostowania (poprawienia), ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia swoich danych osobowych.
Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
Zgodnie z Rozporządzeniem RODO oraz przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

E-MAIL NEWSLETTER

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Ciebie osobno w celu regularnego przesyłania naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość z stosowną informacją. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Twój adres e-mail, o ile nie wyrazisz w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Twoich danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Ciebie w niniejszym oświadczeniu.

INTEGRACJA Z TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE

W celu prezentacji naszego Znaku Jakości Trusted Shops, a także zebranych opinii klientów i oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po złożeniu zamówienia – z naszą stroną internetową zintegrowany jest Trustbadge firmy Trusted Shops.
Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym prezentowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane w ten sposób usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy.
W przypadku skorzystania z Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Twój adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie Trustbadge. Wskazane powyżej dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie do siedmiu dni od momentu zakończenia Twojej wizyty na stronie.
Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po złożeniu zamówienia w sklepie zdecydujesz się na skorzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowałeś się w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Ciebie z Trusted Shops.

PLIKI COOKIE

Cookies (tzw. Ciasteczka) to małe pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane (chwilowo lub trwale) przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoich urządzeniach.
Trwałych plików Cookies używamy do:
- Twojej identyfikacji jako zalogowany w Sklepie Internetowym
- zapamiętania produktów włożonych do koszyka w celu jego późniejszej edycji lub finalizacji składanego zamówienia
- zapamiętywania danych z wcześniej wypełnianych Formularzy Zamówienia, danych logowania do sklepu lub ankiet
- dostosowania zawartości strony Sklepu Internetowego do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze sklepu
- tworzenia anonimowych statystyk w celu poprawienia funkcjonalności i zawartości strony
- do pomiaru Twoich zachowań w trakcie odwiedzania strony Sklepu Internetowego w celu odpowiedniego dopasowania ofert w reklamie remarketingowej
- zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności naszej strony
Jeśli nie życzysz sobie wykorzystywania plików Cookies w wyżej wymienionych celach, masz możliwość samodzielnie i w dowolnej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej dotyczące przechowywania wspomnianych plików tekstowych. Możesz również usunąć pliki Cookies ręcznie, pamiętaj tylko, że może to mieć wpływ na działanie niektórych funkcji naszego sklepu, jak zapamiętywanie Twoich ustawień czy wyboru produktów wkładanych do koszyka.

GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z usługi analizy statystyk stron internetowych – Google Analytics firmy Google Inc.
Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe Cookies umieszczane na Waszych komputerach stacjonarnych lub urządzeniach mobilnych i umożliwia nam przeanalizowanie sposobu, w jaki korzystacie z naszej witryny.
Informacje gromadzone przez pliki Cookies w sposób zanonimizowany mają charakter zbiorczy i nie zawierają Waszych danych osobowych. Są to informacje dotyczące źródła i sposobu pozyskania odwiedzających nasz Sklep, urządzeń stacjonarnych i mobilnych, z których korzystacie, adresu IP, domeny, danych geograficznych/demograficznych i zainteresowań.
Zgromadzone dane są przekazywane Google Inc. i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
W ramach aktywacji funkcji anonimizacji IP na naszej stronie, adres IP użytkowników zostaje przez spółkę Google Inc. obcięty w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP użytkownika może zostać przekazany do serwera Google i tam skrócony.
Google nie łączy Waszego adresu IP z żadnymi innymi danymi będącymi w Waszym posiadaniu.
Możesz w każdej chwili zablokować działanie Google Analytics instalując dodatek firmy Google udostępniony na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Pamiętajcie jednak, że działanie wszystkich funkcji Sklepu Internetowego www.francke-art.pl może wtedy zostać zakłócone.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji!